Tel VERDE - 0.800.800.111

MONITORUL OFICIAL LOCAL AL UAT MUNICIPIUL TECUCI

| alte documente

Extras OUG 57/2019

Urmare a obligațiilor create prin apariția OUG 57/2019, UAT Tecuci trebuie să organizeze și să publice „Monitorul Oficial Local  Tecuci” în format electronic.

În structura funcțională a U.A.T. Tecuci se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea Monitorului Oficial Local Tecuci, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispoziție a autorității executive.

Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei proceduri se asigură din bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.